Selecciona un fons
Fonengin ISR, FI
CdE ODS Impact ISR, FI
CE Environment ISR, FI
CE Global ISR, FI
Import de la
inversió:
Emissions evitades
0 kg de CO2 eq

d'emissions evitades a l'atmosfera.
Equival a les emissions que genera una persona1 en 0 trajectes en cotxe de Barcelona a Saragossa.

Consum d'energia renovable
0 kWh

d'energia renovable consumida.
Equival a la quantitat d'energia que consumeix una llar2 durant 0 setmanes

Residus valoritzats
0 kg

de residus reciclats, reutilitzats o recuperats.
Equival al volum de residus que genera una persona3 durant 0 mesos

Aigua estalviada
0 m3

d'aigua estalviats, comparant amb la mateixa inversió realitzada en el grup de les 104 companyies líders en gestió de l'aigua4.
Equival a la quantitat d'aigua que consumeix una llar5 durant 0 setmanes.

Formació a empleats/des
0 hores

de formació invertida per empleat/da.
La mitjana de les empreses a l'Estat espanyol és de 23 hores per empleat/da6.

Dones als Consells d'administració
0 % de dones

als Consells d'administració de les empreses del fons.
La mitjana de l'Índex global integrat per les companyies de major capitalització borsària és del 23%7.